* Τιμή ενεργοποίησης ακινήτου: 5 EUR
* Χαρακτηρισμένη τιμή ιδιοκτησίας: 10 EUR

Δημιουργήστε λογαριασμό